Haptotherapie bij relatieproblemen

Een liefdesrelatie is o.a. gebaseerd op een wederzijdse affectieve verbinding en respect voor elkaars eigenheid. Als deze verbinding stagneert en de eigenheid geen ruimte meer krijgt, heeft dit onherroepelijk invloed op de relatie. 

Thema’s als communicatie, macht, vrijheid, vertrouwen en intimiteit staan dan op het spel. De patronen binnen de relatie worden duidelijker en afstandelijker.

Binnen de begeleiding wordt stilgestaan bij de vastgeroeste eigen patronen maar ook bij de communicatie, de vrijheid, het vertrouwen en de intimiteit. De partners leren op gevoelsniveau met elkaar in verbinding te komen.