Privacy statement

Privacy statement Praktijk voor Haptotherapie Laren.

Praktijk voor Haptotherapie Laren behandelt mensen op het gebied van haptonomie, haptotherapie, zwangerschapsbegeleiding, kinderbegeleiding, relatieproblemen en mindfulness. Hiervoor registreert Praktijk voor Haptotherapie Laren enkele persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Burgerservicenummer (BSN)

Waarom hebben we deze gegevens nodig?
Praktijk voor Haptotherapie Laren verwerkt uw persoonsgegevens indien benodigd bij haar werkzaamheden. Daarnaast verwerken wij ook de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Praktijk voor Haptotherapie Laren zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen
Praktijk voor Haptotherapie Laren verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

In kaart brengen websitebezoek
Praktijk voor Haptotherapie Laren gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kathleenmacdonald@hetnet.nl.

Beveiliging
Praktijk voor Haptotherapie Laren neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via kathleenmacdonald@hetnet.nl.

Terug naar de site